Coro Canticum Novum

Compañía:

Coro Canticum Novum

Género:

Música

Qué es:

Coro de cámara

Página Web:

www.canticumnovum.es

Facebook:

www.facebook.com/canticumnovum

En detalle:

Código de referencia: 1211